Correct schrijven

Doelgroep
Iedereen die geregeld brieven, faxen of e-mails schrijft en/of zijn/haar algemene schrijfvaardigheid wil verbeteren.
 
Voorkennis
U hebt een goede kennis van de taal. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 12 lesuren
 
Prijs
Standaardpakket van 20 lesuren vanaf 1135 euro, minimumpakket van 12 lesuren vanaf 705 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten).
 
Inhoud
Aan de hand van een uitgebreid aantal schrijfopdrachten verbetert u uw schrijfvaardigheid. Zo leert u teksten opstellen met aandacht voor de opbouw, de BIN-normen en veelgebruikte formules. Verder pakken we problemen met spelling en zinsconstructies aan en leert u uw teksten op uw lezer afstemmen. We kunnen de thema’s in overleg met u aanpassen of uitbreiden. Als u zich uitsluitend op het schrijven van e-mails en brieven wil richten, raden we u de module e-mails en/of brieven schrijven aan.
 
Aangeboden talen


Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen