Taalopleiding voor beginners

Doelgroep
Iedereen die een vreemde taal wil leren.
 
Voorkennis
U hoeft geen voorkennis te hebben. Op basis van een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest stellen wij een programma voor. De inhoud is dan ook aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 20 lesuren om een minimale vooruitgang te garanderen
 
Prijs
Vanaf 1015 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten) voor 20 lesuren
 
Inhoud
In deze opleiding ligt de nadruk op het communicatieve aspect en krijgt u mondelinge oefeningen, conversatie en eenvoudige simulaties. Thema’s die zeker aan bod kunnen komen, zijn: kennismaken, zich voorstellen, beleefdheidsformules hanteren, spreken over dagelijkse activiteiten en interesses. We kunnen de oefeningen zowel op algemene als op zakelijke situaties richten. In overleg met u kunnen we de thema’s aanpassen of uitbreiden.
 
Aangeboden talen


Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen