Voorbereiding op selectieproeven en Selorexamens

Doelgroep
Cursisten die zich voor hun huidige of toekomstige functie willen voorbereiden op de Selorexamens, selectieproeven, sollicitatietesten of -gesprekken.
 
Voorkennis
U hoeft geen voorkennis te hebben. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 10 lesuren
 
Prijs
Standaardpakket van 20 lesuren vanaf 1135 euro, minimumpakket van 10 lesuren vanaf 595 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten).
 
Inhoud
In deze opleiding bereiden we u voor op een examen, selectieproef of een sollicitatie. We stemmen de inhoud helemaal af op de doelstellingen die u moet bereiken of de leerstof die u moet verwerken.
We kunnen u zowel mondeling als schriftelijk voorbereiden.
 
 
Aangeboden talen
 


Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen