Taalopleiding onthaal en administratie

Doelgroep
Onthaalbedienden en administratief personeel.
 
Voorkennis
U hebt minstens een elementaire kennis van de taal. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 20 lesuren om een minimale vooruitgang te garanderen
 
Prijs
Standaardpakket van 30 lesuren vanaf 1495 euro, minimumpakket van 20 lesuren vanaf 1015 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten).
 
Inhoud
In deze opleiding oefent u communicatieve vaardigheden voor het onthaal van bezoekers en het uitvoeren van administratieve taken. Zo leert u klanten ontvangen, telefoongesprekken voeren, agenda’s beheren en evenementen organiseren. Thema’s die aan bod kunnen komen, zijn: boodschappen noteren en doorgeven, iemand doorverbinden, de bezoeker ontvangen en informeren, reservaties en afspraken maken en courante brieven en e-mails opstellen. We bepalen de thema’s samen met u.
 
Aangeboden talen


Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen