Vergaderen

Doelgroep
Iedereen die geregeld deelneemt aan vergaderingen of vergaderingen leidt.
 
Voorkennis
U hebt een goede kennis van de taal. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 30 lesuren
 
Prijs
Standaardpakket van 30 lesuren vanaf 1555 euro, minimumpakket van 20 lesuren vanaf 1095 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten).
 
Inhoud
We maken de opleiding op maat in functie van uw werksituatie, behoeften, doelstellingen en startniveau. Thema's die zeker aan bod kunnen komen, zijn: mening vragen of geven, uitleg vragen of verduidelijken, iemand onderbreken, iets voorstellen en reageren op een voorstel, herformuleren en samenvatten. Als u geregeld een vergadering moet leiden of voorzitten, kunnen ook volgende thema’s aan bod komen: het woord geven en nemen, de vergadering voorzitten en de vergadering openen en afronden. Er is speciale aandacht voor conflictsituaties en het nuanceren van een vraag, antwoord of uitleg. We bepalen de thema’s samen met u.
 
Aangeboden talen


Andere talen op aanvraag

Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen