Taalopleiding voor salesmedewerkers

Doelgroep
Sales- en marketingmedewerkers.
 
Voorkennis
U hebt een goede kennis van de taal. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 20 lesuren om een minimale vooruitgang te garanderen
 
Prijs
Standaardpakket van 30 lesuren vanaf 1495 euro, minimumpakket van 20 lesuren vanaf 1015 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten).
 
Inhoud
In deze opleiding leert u een professioneel verkoopgesprek voeren. U oefent de noodzakelijke terminologie en sleutelzinnen in met interactieve opdrachten. Thema’s die aan bod kunnen komen, zijn: een prospectiegesprek voeren, behoeften en wensen van de klant analyseren, producten of diensten voorstellen, beantwoorden van vragen, advies geven, de klant overtuigen, inspelen op signalen en het gesprek samenvatten. We bepalen de thema’s samen met u.

Aangeboden talen


Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen